Privacy verklaring

Degedragscoach.nl is onderdeel van het bedrijf Lex Tabak, MSc. Wij begrijpen dat persoonlijke informatie van belang is voor je en dat er op een correcte wijze mee omgegaan moet worden. Op deze pagina proberen wij op heldere en transparante wijze uit te leggen welke gegevens degedragscoach.nl/Lex Tabak, MSc. bewaart en waarom en op welke manieren wij deze gegevens gebruiken.

Is er iets op deze pagina niet duidelijk, of mis je bepaalde informatie? Neem dan contact op met ons via het contactformulier of via mail op [email protected].

Wie zijn wij en hoe zijn wij te bereiken?

Degedragscoach.nl is onderdeel van het bedrijf Lex Tabak, MSc. Dit bedrijf is gevestigd op de Mariënwaard 5, te Capelle aan den IJssel en staat geregistreerd onder KvK nummer 63103141.

Wij zijn te bereiken via ons contactformulier of via mail op [email protected].

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

zzp-erindezorg.nl verzamelt contactgegevens via het contactformulier, via het aanmelden voor de nieuwsbrief en via aanvragen van onze gratis download.

  • Contactformulier: Wij bewaren deze contactgegevens om te kunnen reageren op de verstuurder van het contactformulier. Deze gegevens verzamelen wij tijdens het invullen van het contactformulier. Voor het onderhouden van contact verzamelen wij: voornaam, achternaam, e-mailadres.
  • Nieuwsbrief: Wij bewaren deze contactgegevens om de deelnemers te kunnen informeren aan de hand van de nieuwsbrief. Deze gegevens verzamelen wij tijdens de inschrijving voor onze nieuwsbrief. Voor onze nieuwsbrief verzamelen wij: voornaam, achternaam, e-mailadres. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer éen keer per maand verstuurd. Toestemming tot het mogen versturen van de nieuwsbief kan en mag ten alle tijden worden ingetrokken.
  • Gratis download: Wij bewaren deze contactgegevens om onze gratis download toe te sturen en de aanvrager te informeren over degedragscoach.nl. Deze gegevens verzamelen wij tijdens de aanvraag voor de gratis download. Hiervoor verzamelen wij: voornaam, achternaam, e-mailadres. De email met de downloadmogelijkheid wordt éenmalig verstuurd. 

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

zzp-erindezorg.nl deelt alleen persoonsgegevens met de volgende bedrijven die voldoen aan de privacy wetgeving, en in het geval dat ze gevestigd zijn buiten de EU, onder de Privacy Shield:

  • Kajabi, gevestigd de VS, een bedrijf dat diensten aanbiedt rondom het delen van online trainingen. Hierin bewaren wij de opgeslagen contactgegevens.

Wij hebben met dit bedrijf een verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Wel zijn wij verplicht om de beheerde gegevens bijvoorbeeld te verstrekken aan de politie in het kader van een fraude-onderzoek.

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij bewaren jullie gegevens zolang wij deze nodig hebben om een actief account te beheren of zolang wij toestemming hebben om de nieuwsbrief te verzenden. 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Onder de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens hebben de betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens meer rechten gekregen. Deze rechten zijn onder andere:

  • Recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15)
  • Recht op rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16)
  • Recht op vergetelheid (artikel 17)
  • Recht op beperking van verwerking (artikel 18)
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20)
  • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens (artikel 21)

Mag en kan ik klagen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Mocht je klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door degedragscoach.nl kan je ons altijd contacteren. Mocht dit onvoldoende zijn kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Valt jullie verwerking van persoonsgegevens onder een wettelijke verplichting?

Het verwerken van de persoonsgegevens valt gebeurt op basis van toestemming van de ontvanger van de nieuwsbrief.

Maken jullie gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering?

Nee, hier maakt degedragscoach.nl geen gebruik van.