Terug naar Blog
3 tips uit de gedragseconomie

3 tips uit de gedragseconomie om flexibeler te werken

Jun 30, 2021

Werken zal nooit meer zo worden als voor de pandemie. Medewerkers hebben ervaren hoe het is om geen reistijd te hebben. Bedrijven merken dat ze met minder kantoorruimte goed wegkomen. Nieuwe patronen op werk zijn na meer dan een jaar thuiswerken ingesleten. Hybride werken is het nieuwe buzzwoord. Weinig mensen zouden dan ook helemaal terug willen naar het ‘oude’ normaal, maar niet iedereen is overstag. Er zijn bedrijven die graag flexibeler zouden werken, maar zij ondervinden dat hun werknemers hier moeite mee hebben. Daarom delen we in dit artikel 3 tips vanuit de gedragseconomie hoe je medewerkers helpt flexibeler te werken.

Waarom is gedragsverandering op werk lastig?

Ons gedrag op werk wordt gevormd door persoonlijke voorkeuren, maar zeker ook door onze omgeving, in dit geval collega’s en de bedrijfscultuur. Om werknemers te helpen zich aan te passen aan flexibel werken is het belangrijk te snappen waar het knelt. Uit analyses van werknemersgedrag en bedrijfscultuur zijn er 3 barrières gevonden die deze gedragsverandering bemoeilijken. We bespreken ze hieronder stuk voor stuk en delen tips om deze barrière te overkomen.

Sociale normen werken verandering tegen

Een van de sterkste invloeden op ons gedrag zijn sociale normen. We blijven groepsdieren. Bewust en onbewust letten we veel op elkaar. We wijken daarom niet graag af van wat ‘normaal’ gevonden wordt op werk. Daarom is het veranderen van een organisatiecultuur zo lastig. Je kan het thuiswerk- of werktijden beleid aanpassen, als er een sterke 9-tot-5 op kantoor cultuur heerst zal er weinig veranderen. Vaak uit zich dit in grapjes richting mensen die later binnenkomen of opmerkingen als mensen vanuit huis inbellen.

Het veranderen van deze sociale normen vraagt dat het nieuwe gedrag normaal wordt. Vaak liggen er onder negatieve associaties met flexibel werken aannames. Zo kunnen mensen denken dat thuiswerken minder productief is of dat collega's die eerder van kantoor gaan lui zijn. Belangrijk is het om de perceptie van flexibeler werken te veranderen. Benadruk daarom de voordelen van flexibeler werken en bespreek dit met de werknemers. Door de perceptie te veranderen kan je een vastgeroeste organisatiecultuur doorbreken. Zo wordt het sociaal meer geaccepteerd als mensen anders werken. 

Hiërarchische druk maakt angstig

Hoe plat een organisatie ook is, mensen kijken altijd hoe senior medewerkers zich gedragen binnen het bedrijf. Zelfs als managers flexibeler werken aanmoedigen, zie je vaak dat werknemers hun gedrag niet aanpassen. Dat komt ook omdat managers vaak geen voorbeeldgedrag tonen. Ze werken zelf nog op de oude manier. Dit geeft het idee dat flexibeler werken niet de bedoeling is. Wanneer je het idee hebt dat het je carrière kan schaden als je afwijkt qua werkwijze, denk je wel twee keer na en blijf je gewoon doen wat je al deed.

Daarom is het belangrijk dat het management of senior medewerkers binnen het bedrijf het juiste voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door zelf vaker thuis te werken of te variëren in werktijden. Weinig werkt beter dan voorbeeldgedrag van invloedrijke collega's. 

Persoonlijke levensstijl bemoeilijkt flexibeler werken

Als laatste belemmering zie je vaak dat er persoonlijke obstakels zijn die het gewenste gedrag bemoeilijken. Zo zijn er nog steeds werknemers die thuis geen geschikte thuiswerkplek hebben. Dit vanwege ruimtegebrek of huisgenoten. Ook kan het zijn dat de werkzaamheden zich niet goed lenen voor thuiswerken. Tijdelijke aanpassingen ten tijde van corona kunnen op de lange termijn onprettig werken.

Wij mensen kiezen vaak de weg van de minste weerstand. Op het moment dat thuiswerken een gedoe is of dat werken op andere tijden niet goed gefaciliteerd wordt, doen we wat wel werkt. Zorg er daarom als bedrijf voor dat flexibel werken minstens zo makkelijk is als voorheen 9-tot-5 op kantoor. Investeer in goede thuiswerkplekken en apparatuur en zorg dat het kantoor ook buiten 9-tot-5 goed toegankelijk en ondersteunend is. 

Wennen aan flexibeler werken heeft tijd nodig

Door bovenstaande barrières weg te nemen zal flexibeler werken het nieuwe normaal worden. Zorg er voor dat flexibeler werken niet alleen voordelig is voor de werkgever, maar ook voor de werknemers zelf. Zo kunnen we allemaal wennen aan het nieuwe 'normaal'. 

Bron: HBR.org

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op