Terug naar Blog
assertief zijn hoe doe

Assertief zijn, hoe doe je dat?

Jul 20, 2022

Voor jezelf opkomen wanneer je onrecht wordt aangedaan. Sommigen hebben het van nature, anderen hebben er moeite mee. Assertief zijn is een eigenschap die goed van pas kan komen in je leven, maar niet iedereen beschikt hierover. In dit artikel bespreken we de betekenis van assertief zijn en of je het kan aanleren.

Wat betekent assertief zijn?

Allereerst de betekenis van wat assertief zijn nou betekent. Als iemand assertief is komt die voor zichzelf op met respect voor de ander. Dit is lastiger dan het klinkt en vraagt naast een dosis zelfvertrouwen ook communicatieve vaardigheden. Op die manier kan je gefundeerd een weerwoord geven wanneer je onrecht wordt aangedaan.

Assertief handelen betekent dus dat je met respect handelt voor jezelf en voor de ander. Wanneer je wel respect toont voor de ander, maar niet voor jezelf zien we dit meer als passiviteit of vluchtgedrag. Het tegenovergestelde kan ook, met respect voor jezelf handelen, maar niet voor anderen. Dit uit zich vaak in agressiviteit. Het laatste scenario is noch respect voor jezelf, noch voor anderen. Dit komt vaak neer op manipulatief handelen.

In hoeverre iemand assertief is hangt af van het karakter van de persoon. Het gedrag wat iemand vertoont komt voort uit iemand's genetische aanleg, het leerproces tot nu toe en de sociale context. Als iemand in zijn jeugd bijvoorbeeld veel voor zichzelf heeft moeten opkomen kan het zijn dat die persoon daarmee assertiviteit heeft ontwikkeld. Het kan ook zijn dat iemand geen assertief gedrag vertoont als hij of zij wordt beledigd door de leidinggevende ten overstaande van alle collega's. Hierbij is de sociale context dus ook van belang. Nu we e betekenis van assertiviteit geduid hebben gaan we in op wat het voor je kan betekenen. 

Kan iemand echt veranderen? Lees meer!

Hoe helpt assertief gedrag je?

Assertief gedrag vertonen kan je helpen om een leven te leven zoals jij het wilt. Als je nooit voor jezelf opkomt kan je er later achterkomen dat je niet het leven hebt geleid wat je graag had gewild. Of als je alleen voor jezelf kan opkomen door agressief te handelen kan je mensen om je heen kwijtraken of durven mensen niet meer eerlijk tegen je te zijn. Assertief gedrag helpt je dus om je op een respectvolle manier te verhouden tot anderen, zonder jezelf te kort te doen.

Is assertief zijn aan te leren?

Zoals we eerder bespraken hebben sommigen van nature een assertievere houding dan anderen. Dat betekent niet dat assertiviteit niet later te ontwikkelen is. Om nieuw gedrag aan te leren is het belangrijk om te weten waar het oude gedrag vandaan kwam. Waarom kwam je niet eerder voor jezelf op? Hecht je veel waarde aan hiërarchie, zowel binnen een organisatie of een familie? Vind je dat jouw mening of gevoel er niet mag zijn? Is het aan jou om de vrede te bewaren? Of ontbreken de vaardigheden om communicatief voor jezelf op te komen?

Als je weet wat het oude gedrag veroorzaakt kan je hier aan werken. Een gedragscoach kan bijvoorbeeld inzicht geven in je oude gedrag en je coachen naar nieuw gedrag. Hierbij zal het helpen om eerst in een veilige omgeving te werken aan een assertievere houding. Dit zal helpen met het zelfvertrouwen.

Meer lezen over gedragsverandering? Lees hier alles.

Assertiviteitstraining

Naast coaching door een gedragscoach kan het ook helpen om je aan te melden voor een assertiviteitstraining. Dit houdt vaak in dat je een vast omlijnde training volgt die je gaat helpen om beter voor jezelf op te komen. Mocht je meer informatie willen over een coachingstraject of een assertiviteitstraining, neem dan contact op > 

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op