Terug naar Blog
Coronavirus past zich sneller

Coronavirus past zich sneller aan dan de mens zich aanpast

Dec 01, 2021

Het coronavirus past zich sneller aan dan de mens zich aanpast. Hoe komt dat? In dit artikel een praktische vergelijking tussen de twee. 

Een virus wil zich verspreiden, een mens wil overleven

Een mens is een organisme, een virus is dat niet. De functie van het gedrag van het virus is het verspreiden van zichzelf. Groei. Een mens is bezig met overleven als organisme en daar is het gedrag op ingesteld. Behoud. Het verschil tussen de twee is dat een virus zich aanpast zodat het optimaal bij de omgeving past. Daarmee wordt het als virus namelijk sneller overdraagbaar. Een mens is bezig met het zich verhouden tot de omgeving, maar kan zich fysiek maar zeer beperkt aanpassen. Waar een individueel mens is geprogrammeerd op zelfbehoud, is een virus geprogrammeerd om de eigen aanwezigheid zo snel mogelijk te vergroten. Het belang van een virus om zo snel mogelijk tot een goede 'fit' te komen met de omgeving stelt de mens voor een probleem. Het virus vindt zichzelf namelijk steeds opnieuw uit terwijl de mens nog op adem moet komen van de vorige versie. Het coronavirus past zich dus sneller aan dan de mens zich aanpast.

De mens functioneert individueel, het virus wereldwijd

Met behulp van ratio en rede is de mens via taal aangeleerd iets te vinden van zichzelf ten opzichte van de omgeving. Door middel van geperste lucht via de stembanden wisselen we die meningen uit. Dit noemen we taal. We hebben hierdoor allemaal een mening. In het geval van de coronapandemie raakt het individu verstrengeld in discussies over de zin en onzin van een virus, nut en noodzaak van vaccinatie en moet de mens grip krijgen op emoties zoals angst. Het perspectief van de mens is daarmee in eerste instantie individueel. Vervolgens gaan we op zoek naar mensen die dezelfde mening hebben om daarmee af te stemmen. We vormen groepen, die ingedeeld worden via taal. Daarmee kunnen we wijzen op elkaar. Een abstractie niveau hoger zitten we op de arbitraire grenzen van een land, waar de 'bevolking' van zo'n land 'samen' probeert corona onder controle te krijgen.

Perceptie

Hiermee zit de mens gevangen in de perceptie dat we op individueel niveau, in groepen en binnen landsgrenzen iets te vinden hebben van het virus. Het virus zelf is eenvoudiger van opzet. Het virus heeft geen taal, dus geen mening en geen persona of ego. Het is niet bezig met een verwerkingsproces, is niet in dialoog met zichzelf en niet gevangen in beeldvorming over wat het is of waar het recht op heeft. Het virus functioneert wereldwijd en maakt gebruik van de rails die de mens heeft gelegd. Zoals de mens zich beweegt over de planeet, zo verspreid het virus zichzelf. Aangezien we al een aantal eeuwen een verbonden wereld hebben, kan het virus zich wereldwijd verspreiden. Het doet daarmee alleen wat het moet doen: zichzelf aanpassen om zo snel en effectief mogelijk te mobiliseren. Het virus kiest de meest opportune plek uit om zich door te ontwikkelen, zoals in Afrika nu met het omicronvirus gebeurd is.

Coronavirus past zich sneller aan dan de mens zich aanpast

De mens is altijd een spanningsveld tussen wat het is geworden en wat de omgeving nu van haar verlangd. We zitten in een tijdperk waarin de mens zal moeten wennen aan het feit dat we niet bovenaan in de hiërarchie staan. We zijn er echter nog niet aan toe om dat met elkaar te verwerken, omdat we ons op dit moment vooral richten op onszelf. Het verschil van mening tussen mensen over wat er aan de hand is en wat er al dan niet gedaan zou moeten worden staat nu nog centraal. Het virus heeft ook met deze laatste mutatie nogmaals het signaal gegeven dat alleen een wereldwijde aanpak over het individu, groepen, landen en continenten heen iets uit zal gaan halen tegen dit wereldse virus.

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op