Terug naar Blog
Cultuurverandering of cultuuromslag nodig

Cultuurverandering of cultuuromslag nodig? Begin bij groepsgedrag

Nov 23, 2021

Als organisaties last hebben van de cultuur van een team, een afdeling of een filiaal dan is vaak de vraag hoé je tot een cultuurverandering kunt komen. Cultuurverandering of cultuuromslag nodig? Begin bij groepsgedrag en ervaar de onlogica ervan.

Wat is een cultuurverandering?

Een cultuurverandering is een proces waarbij de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden en samenwerken verandert. De geschreven en ongeschreven regels die tussen mensen in staan, zijn bepalend voor de cultuur van een organisatie. Het is niet eenvoudig om tot een cultuuromslag te komen, omdat het niet eenvoudig is om de samenwerking tussen mensen te veranderen. Met een cultuurverandering stel je in feite dat je begrijpt hoe je de samenwerking tussen mensen kunt beïnvloeden. Daarom is mijn stelling als Gedragscoach: 'Cultuurverandering of cultuuromslag nodig? Begin bij groepsgedrag'.

Lees ook: Wat is er nodig voor cultuurverandering binnen een organisatie?

Hoe werkt een groep mensen?

Hoe verander je het mechanisme van een groep? Door te begrijpen hoe een groep tot stand komt en hoe zij functioneren samen. Onderstaand filmpje met als titel 'Ook jij bent een kuddedier (ook al denk je van niet), laat leert ons een aantal belangrijke lessen over hoe een groep werkt.

Door middel van dit filmpje worden er een aantal belangrijke onbewuste en irrationele waarheden onthuld over waarom we in groepen doen wat we doen.

Mensen stappen in zonder dat zij weten waarom

We zijn van nature aangetrokken tot de groep. Zonder dat we precies begrijpen waarom we mensen volgen, volgen we mensen. Dit is in organisaties ook het geval. Bij de cultuurtrajecten die ik begeleid wordt duidelijk dat lang niet altijd duidelijk is waarom medewerkers met elkaar optrekken. Hierdoor komt het voor dat groepen medewerkers zich tot elkaar zijn gaan verhouden, ondanks dat dit negatieve gevolgen heeft voor de organisatie, nieuwe collega's of de klant.

We vragen ons niet af wat er van ons verlangd wordt

Tijdens de samenwerking worden er doorgaans weinig vragen gesteld over waarom we de dingen doen die we doen. Zeker als iemand voorbeeld gedrag vertoont, zijn we geneigd om dit klakkeloos te volgen. Als het voorbeeldgedrag een slecht voorbeeld betreft, dan nog zal het dikwijls worden opgevolgd. Simpelweg omdat dit hetgeen is wat de groep blijkbaar van de medewerker verwacht.

Onze individuele mening, verschilt van die van de groep

In het filmpje hierboven wordt duidelijk dat als de individuele mening los van de groep gevraagd wordt over het dragen van een petje, dit verschilt van de mening bij groepsdruk. Erbij willen horen is een krachtiger drijfveer dan wat ik er als individu van vindt. Dit mechanisme zorgt ervoor dat bijvoorbeeld nieuw aangestelde medewerkers vrij snel mee beginnen te praten met de verhaallijn van een team. Dit overigens vaak tot de verbazing van leidinggevenden. 

Cultuuromslag nodig? Begin bij het gedrag van de groep

Heb je een gedragsverandering van medewerkers nodig of ben je op zoek naar een cultuuromslag? Investeer dan in kennis over het gedrag van de groep. Als je het mechanisme van mensen begrijpt, kun je interveniëren. De Gedragscoach ondersteunt organisaties bij (complexe) cultuurvraagstukken.

Lees ook ons introductie artikel over gedrag

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op