Terug naar Blog
Ervaringen met de Gedragscoach

Ervaringen met de Gedragscoach

Feb 01, 2022

Wat zijn de ervaringen met de Gedragscoach? En wat levert een gedragscoach je op? In dit artikel bieden we je de ervaringen van Renzo aan, die een coachingstraject van de Gedragscoach heeft gevolgd. Nadat Renzo geleerd heeft hoe gedrag werkt, konden we zijn eigen gedrag en dat van anderen verklaren. Vervolgens werd het mogelijk om de mismatch tussen zijn doelen en zijn gedrag te laten zien. Hierna heeft Renzo ervoor gekozen om ander gedrag te laten zien, waarna zijn omgeving zich ook anders ging verhouden tot hem.

Gedrag leren begrijpen

Eén van de belangrijkste ingrediënten voor meer grip op gedrag en gedragsverandering, is kennis over gedrag. Waar komt gedrag van anderen en dan van jezelf vandaan? Als je dit begrijpt, dan kun je ook loskomen van negatieve emoties. Renzo:"De Gedragscoach heeft mij geholpen om grote vraagstukken uit elkaar te trekken. Hij heeft licht laten schijnen op mijn blinde vlekken, maar slaagt er ook in om keer op keer de emotie los te kunnen koppelen van de situatie. Onze dynamische samenwerking heeft mij geholpen om verschillende puzzelstukjes te sorteren en opnieuw neer te leggen. Ik kan mijn eigen denkpatronen herkennen en doorbreken. Ik heb geleerd het gedrag van zowel van mijzelf als anderen te leren begrijpen. Dit is, in mijn opzicht, een van de krachtigste vaardigheden van de Gedragscoach."

Confronterend, maar onderbouwd

Wil je komen tot ander gedrag en gedragsverandering, dan is het belangrijk dat je referentiekader wordt doorbroken. Hier is voor nodig dat je geconfronteerd wordt met het gedrag dat je bewust en onbewust laat zien. Die confrontatie is niet altijd makkelijk, maar blijkt wel nodig. Renzo: "Soms kreeg ik een confronterende spiegel voor, maar altijd onderbouwd. En, met regelmaat, kreeg ik nog een bekrachtigend zetje in de rug toe, vanuit de intentie om mij verder te helpen en mijn potentie te leren benutten. Na, figuurlijk gesproken, verschillende brillen op gehad te hebben en situaties vanuit verschillende hoeken te kunnen bekijken heb ik vooral ervaren dat gedrag en hoe situaties zich afspelen logisch zijn, als je de ‘waarom’ begrijpt.

Gedrag begrijpen, daarna andere keuzes maken

Een belangrijke stap die de coachees van de Gedragscoach maken, is dat zij erin slagen andere keuzes te maken nadat zij gedrag begrijpen. Hierdoor krijg je grip op je keuzes en daarmee kwaliteit van leven. Renzo: "De fundamentele lessen die de Gedragscoach mij heeft laten ervaren hebben mij vaardigheden en kwaliteiten gegeven die zowel mijn visie, keuzes en gedrag dusdanig hebben doen veranderen. Hierdoor kan ik op zowel privé als professioneel gebied mijn leven en omgeving bekrachtigend en inspirerend voor mij laten werken. Nee, de Gedragscoach zal de vis niet voor je vangen, hij leert je de vis te vangen, op een verdomd stijlvolle manier."

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op