Terug naar Blog
hoe maak betere besluiten

Hoe maak je betere besluiten als groep?

Jul 05, 2021

Als er lastige besluiten te maken zijn, vragen we vaak advies van anderen. “Twee weten meer dan een” is niet voor niets een bekend gezegde. Maar als mensen gezamenlijk besluiten moeten nemen lopen ze vaak tegen biases aan, onbewuste foutjes in ons denken. Dit kan leiden tot een kwalitatief minder besluit en uitkomst. Belangrijk dus om je bewust te zijn hoe groepen besluiten nemen.

Waarom maken groepen minder goede besluiten?

Mensen zijn altijd bewust of onbewust bezig met hun positie binnen een groep of ander sociaal netwerk. Risico’s liggen op de loer als mensen niet bewust zijn van biases die voorkomen binnen groepen. Zo zie je binnen groepen dat groepsleden te veel belang hechten aan hiërarchie. De manager of senior medewerker wordt minder vaak tegengesproken. Daarnaast zie je dat groepsleden vaak de harmonie willen bewaren. Dit kan leiden tot groepsdenken. Dit is een fenomeen waarbij groepsprocessen een groep beïnvloeden. Dit leidt tot minder goede groepsbesluiten. Hoe je dit voorkomt? In dit artikel deel ik 6 tips om tot betere besluiten te komen als groep.

Beperk de groepsgrootte

Wanneer het besluit belangrijk is betrekken we er vaak meer mensen bij. Grotere groepen zijn gevoeliger voor sociale biases. Zo zullen groepsleden eerder opzoek gaan naar informatie die aansluit bij al eerder bestaande informatie en overtuigingen. Dit noemen we de confirmation bias. De neiging om vooral bevestigende informatie op te zoeken. Hoe groter de groep namelijk is, hoe moeilijker het is om je uit te spreken tegen een besluit. Daarom is het beter de groepsgrootte te beperken tot 5 leden. Hiermee verklein je dit risico.

Lees ook: Confirmation bias: Waarom worden we graag bevestigd?

Haal individueel meningen op

Je haalt pas echt profijt uit meerdere meningen als mensen elkaar niet beïnvloeden. Door groepsleden individueel hun mening te laten delen zorg je ervoor dat ze hun authentieke eigen mening delen. Je kan later in het proces de ingebrachte meningen bespreken en vergelijken. Daarnaast werkt het ook beter als je de opgehaalde informatie zo lang mogelijk anoniem houdt. Dit vergroot de kans dat mensen zich durven uit te spreken en verkleint het risico op de authority bias. De autoriteitsbias is de neiging om meer waarde toe te kennen aan iemand die men als autoriteit ziet. Het is belangrijk om zo neutraal mogelijk alle informatie te beoordelen.

Vorm een gemixte groep

Het nut van multidisciplinaire teams is al langer bekend. Door een probleem vanuit verschillende perspectieven en expertises te benaderen kom je met een betere oplossing. Dit geldt net zo goed voor besluitvorming. Een gemixte groep heeft minder blinde vlekken dan een groep met voornamelijk dezelfde achtergrond. Vraag daarom aan verschillende collega's of ze mee willen denken.

Advocaat van de duivel

Als je als groep snel op hetzelfde antwoord uitkomt of het lukt niet om een gemixte groep samen te stellen, kan je iemand aanwijzen die advocaat van de duivel speelt. Deze persoon heeft de taak de consensus binnen de groep te bevragen en te zoeken naar zwakheden in het besluit. Dit helpt om blinde vlekken te voorkomen en verbetert daardoor je besluit. Als een groep groter is dan 7 groepsleden kan je beter twee personen aanwijzen als advocaat van de duivel. Dit zorgt ervoor dat de groep de tegenspreker niet isoleert.

Zorg voor een veilige omgeving

Een veilige werkomgeving en cultuur zorg ervoor dat mensen zich durven uit te spreken. Een onveilige werkomgeving zorgt ervoor dat mensen bang zijn om niet serieus genomen te worden of dat ze afgerekend worden op hun mening. Dit zorgt ervoor dat mensen het risico hierop willen verkleinen en sneller meepraten met de groep. Zorg dus voor een sfeer waarin iedereen zich durft uit te spreken en hoor wat mensen er echt van vinden.

 Gedeelde verantwoordelijkheid voor besluiten

Als meerdere teamleden verantwoordelijkheid voelen voor de uitkomst van het besluit, is de kans groter op betere besluiten. Het zorgt namelijk voor een evenwichtige verspreiding van de macht en meer toewijding aan het besluit. Je kan de verantwoordelijkheid verdelen door bij aanvang een verklaring van gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten tekenen.

Betere besluiten nemen als groep

Deze 6 tips verkleinen de kans op groepsdenken en andere biases en vergroten de kans op kwalitatief goede besluiten. Want hoe fijn het ook is om mee te praten en bevestigd te worden, voor goede groepsbesluiten moet je het toch echt anders aanpakken.

Bron: HBR.org

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op