Terug naar Blog
Hoe verbeter je teamprestaties

Hoe verbeter je teamprestaties met behulp van de gedragswetenschap?

May 06, 2021

Eén van de kenmerken van een effectief team is dat zij goed samenwerken. Succesvolle teams zijn in staat om met elkaar meer te bereiken dan de individuele leden afzonderlijk. Maar hoe bereik je dat? Hoe verbeter je teamprestaties met behulp van de gedragswetenschap?

Wanneer ben je een team?

Een team ontstaat op het moment dat een aantal voorwaarden behaald zijn. Deze voorwaarden zijn wat mij betreft overzichtelijker dan je zou denken. Ze komen voort uit de antropologie; de wetenschap die zich bezig houdt met hoe mensen zich bewegen in groepen. We worden een effectief team met elkaar als er aan drie voorwaarden voldaan is.

De voorwaarden voor een goed team

  1. Als we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en we elkaar nodig hebben om dit te kunnen behalen;
  2. We moeten het in detail eens zijn over de wijze waarop we deze doelen behalen. De gezamenlijke aanpak;
  3. Op het moment dat we nieuwe mensen verwelkomen of afscheid zien nemen, doen we dit zorgvuldig.

Hoe verbeter je teamprestaties?

Op het moment dat je de prestaties van een team wil verbeteren, is het belangrijk dat je nadenkt over het versterken van de drie elementen. Als we nadenken over hoe we die drie onderdelen versterken, stappen we over naar de Gedragsanalyse. Deze wetenschap stelt dat 'je krijgt wat je bekrachtigd'. Populair verteld; alles wat je aandacht geeft, groeit. Als we dit vertalen naar de drie elementen voor een effectief team, dan kunnen we de drie elementen dus versterken door ze te bekrachtigen.

Functioneren van een team verbeteren

  1. Het doel wat we voor ogen hebben herhalen en bevestigd zien dat we het zonder de samenwerking niet redden;
  2. Met elkaar (!) komen tot een gezamenlijke aanpak, waarbij iedereen binnen het team op de hoogte is van de details;
  3. Een zorgvuldig proces hebben voor in- en uittredende mensen binnen ons team.

Hoe verziek je teamprestaties?

Even terug naar de regel dat 'je krijgt wat je bekrachtigd'. Dit werkt beide kanten op. Als je de verkeerde dingen bekrachtigd, dan krijg je verkeerde dingen. Ben je op zoek naar het verbeteren van een team? Dan moet je wel het team bekrachtigen en niet de losse individuen afzonderlijk. Veel organisaties maken de fout om personen te bekrachtigen, terwijl die personen wel in een team geplaatst zijn. Soms communiceert een organisatie op het niveau 'team' en soms op het niveau 'individu'. Op die manier wordt het voor de leden van een team verwarrend. Moet ik nu mijzelf inzetten voor het teamdoel, of voor mijn persoonlijke doelen? 

Voorbeelden van individu versus team

  • Een 'functioneringsgesprek' gaat over een individu en niet over het team. Daarmee bekrachtig je 'ieder voor zich';
  • Voorkeursbehandeling voor individuen binnen een team laat zien dat iemand voordeel kan halen door zichzelf te promoten;
  • Als ik de andere teamleden niet écht nodig heb om resultaten te behalen, dan kan ik het net zo goed zelf doen.

Hoe verbeter je teamprestaties?

Als je de prestaties van een team wil verbeteren, dan dien je resultaten op team niveau te verlangen, niet op individueel niveau. Organisaties worstelen hiermee, omdat zij geneigd zijn individuele resultaten te verlangen van teamleden, terwijl ze het wel een team blijven noemen. Niet iedere groep mensen is een team. Zeker niet op het moment dat je elkaar niet echt nodig hebt en de eigen doelen centraal kunnen worden gesteld. Hieronder een TED-Talk over een treffende analogie tussen sport, team prestaties en een vergelijking met organisaties.

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op