Terug naar Blog
Opleiding gedragsverandering nodig

Opleiding gedragsverandering nodig? Overweeg bijvoorbeeld OBM

Apr 22, 2021

Ben je op zoek naar meer kennis en ervaring op het gebied van gedragsverandering? Of heb je bijvoorbeeld een opleiding gedragsverandering nodig? In een aantal artikelen ga ik nader in op de opleidingen die er zoal zijn op dit vlak. Overweeg bijvoorbeeld OBM, de opleiding Organizational Behavior Management.

Welke opleidingen gedragsverandering zijn er?

Als Gedragscoach heb ik een aantal opleidingen gedaan over gedrag en gedragsverandering. Ik geef inmiddels ook zelf een opleiding voor gedragsverandering, maar daar ga ik in dit artikel niet nader op in. Laten we eerst eens wat overzicht creëren in de wereld van opleidingen rondom gedrag en gedragsverandering.

Grofweg zijn de opleidingen voor gedragsverandering op twee wetenschappelijke stromingen gebaseerd.

  1. Opleidingen gedragsverandering op basis van Toegepaste Gedragsanalyse;
  2. Opleidingen gedragsverandering op basis van Toegepaste Sociale Wetenschap.

Deze twee wetenschappelijke stromingen bestaan beiden al decennia. De Gedragsanalyse is in de jaren '50 ontstaan en altijd al heel toegepast geweest. Dat betekent dat er hele concrete experimenten gedaan zijn. De afgelopen jaren is de sociale wetenschap veel meer opgeschoven naar die 'toegepaste' kant. Sociale psychologie speelde zich lange tijd vooral in het hoofd af en werd weinig vertaald naar praktisch gedrag. Inmiddels is dat anders en zoekt ook de sociale wetenschap steeds steviger naar praktische toepassing. De gedragswetenschap is om die reden dan ook heel interessant geworden en behoorlijk praktisch.

Opleiding gedragsverandering: OBM

Vanuit de Gedragsanalyse biedt de opleiding Organizational Behavior Management (OBM) een heel concrete vertaling naar de praktijk. Deze opleiding wordt als zelfstandige opleiding gegeven. Ook is hij als een minor Behavioral Strategy binnen de opleiding bedrijfskunde beschikbaar. Binnen het OBM repertoire zijn de volgende OBM opleidingen beschikbaar:

  • Foundation (behaald);
  • Practitioner (behaald);
  • Trainer coach (behaald);
  • Expert (nog niet behaald).

Als Gedragscoach bied ik de OBM foundation opleiding ook zelf aan als trainer.

De opleiding OBM biedt een heel concreet stappenplan om tot gedragsverandering te kunnen komen. Zij baseert deze stappen op de Gedragsanalyse. Inmiddels is de werking ervan bewezen. Samengevat komt de interventie die je als gedragsveranderaar doet neer op het bieden van de juiste consequenties ná gedrag. De kracht van consequenties wordt door de Gedragsanalyse en dus OBM als een heel belangrijk element gezien. Tijdens de opleiding OBM leer je het stappenplan te doorgronden om te komen tot gedragsverandering.

Opleiding gedragsverandering nodig? Overweeg bijvoorbeeld OBM

De voordelen van OBM liggen voor mij met name in de praktische toepassing ervan. Ik merk dat ik veel heb aan het gedachtengoed van de Gedragsanalyse en OBM. Het is een bewezen en veel beproefde aanpak. Organizational Behavior Management biedt een universele aanpak om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met je eigen doelen, of met productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid binnen een organisatie.

Wat zijn de kanttekeningen bij OBM?

De sociale psychologie en gedragsanalyse hebben weinig echte interesse in elkaar. Beide 'kampen' vinden wat van de andere wetenschappelijke stroming en dat belemmert de ontwikkeling van de gedragswetenschap naar mijn idee. OBM is heel effectief als interventie techniek, maar het verhaal over waarom mensen in beweging komen is daarmee niet compleet. De sociale psychologie voegt veel toe aan die perspectieven. Helaas is juist die wetenschappelijke stroming weinig geïnteresseerd in de werkende principes van de Gedragsanalyse. Ik merk in mijn praktijk dat ik zowel de sociale psychologie als de gedragsanalyse nodig heb om tot goede interventies te komen. Die brug heb ik zelf moeten slaan en ik vind dat een belangrijke kanttekening. Als je de OBM opleiding hebt gedaan is het leerproces rondom gedrag en gedragsverandering nog niet 'af'. Dat geldt overigens ook voor de toegepaste sociale psychologie.

Wil je meer informatie over OBM of mijn eigen opleiding voor gedragsveranderaars? Neem dan contact op.

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op