Terug naar Blog
Een burn-out - 6 belangrijke

Een burn-out - 6 belangrijke lessen om deze te voorkomen

May 25, 2021

Een burn-out, de afgelopen jaren hoor je het steeds vaker. Al voor de pandemie waren de aantallen stijgende, maar Corona heeft deze ontwikkeling verergerd. Veel thuiswerken zonder collega's, overbelaste zorgwerknemers en een grotere baanonzekerheid. Hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? Uit onderzoek blijkt dat burn-out klachten zowel een organisatorisch probleem, als een individueel probleem zijn. Belangrijk dus om hier als werknemer én als organisatie goed op te letten. Wat kunnen we er precies aan doen? En wat kunnen we leren van plekken waar het goed gaat?

Werknemers van het Massachusetts General Hospital (MGH) in Boston hebben net als veel andere zorgorganisaties een zwaar jaar achter de rug. Door proactief in te zetten op burn-out voorkomende maatregelen heeft het ziekenhuis het aantal burn-out klachten kunnen reduceren ten opzichte van soortgelijke ziekenhuizen. We kijken in dit artikel naar de lessen die die zij hebben opgedaan om burn-outs te voorkomen.

Maak werk belonend

Iemand belonen na werk betekent niet alleen een financiële transactie. Naast dat iemand natuurlijk voldoende beloond moet worden zodat geld geen kwestie is, is emotionele beloning minstens zo belangrijk. Maak daarom zichtbaar wat de impact is van het geleverde werk. Het MGH deed dit door positieve uitkomsten en feedback van herstelde Covid-patiënten te delen met alle werknemers. Positieve feedback ophalen bij tevreden klanten en delen met werknemers is voor hen een mooie bevestiging waarom hun werk van belang is.

Autonomie

Een belangrijk onderdeel van ons (werk) geluk is de mate waarin we controle ervaren. Corona heeft daar een behoorlijke impact op gehad. Opeens wordt voor ons bepaald hoelaat we thuis moeten zijn en of we naar het café mogen. Het is dus nog belangrijker om gedurende je werkdag wél enige mate van autonomie te ervaren. Het MGH nodigde bijvoorbeeld hun medewerkers uit om mee te denken aan oplossingen voor actuele problemen. Dit vergrootte het gevoel van inspraak. Het betekent misschien niet altijd zelf kunnen bepalen wat je doet, maar wel hoe je het doet.

Eerlijkheid en transparantie

Dat onzekerheid bijdraagt aan stress herkennen we allemaal. Om de onzekerheid op werk te minimaliseren is het belangrijk om besluiten en de onderbouwingen daarvan transparant te delen. Het MGH deelde relevante updates voor de organisatie bijna dagelijks. Op die manier waren alle medewerkers zoveel mogelijk geïnformeerd en wisten ze wat er speelden. Wanneer niet alle antwoorden bekend zijn en de mogelijkheden beperkt, is het nog belangrijker om te delen wat kan, wat niet kan en waarom. Medewerkers voelen zich dan meer betrokken en ervaren meer gevoel van controle door de gedeelde informatie.

Behapbare werkdruk

De Corona pandemie betekent voor het ene bedrijf minder werk en juist voor het andere een stuk meer. Dit terwijl onzekere situaties vaak mentaal zijn tol eisen van mensen. Ze kunnen zich minder goed concentreren en hebben minder energie. Het is daarom belangrijk om goed in de gaten te houden in hoeverre de werkdruk verandert voor medewerkers. Het kan zijn dat de werkdruk toeneemt terwijl mensen minder kunnen presteren. Het MGH zette bijvoorbeeld meer artsen in voor minder patiënten om de werkdruk behapbaar te houden. Ook gaven ze personeel de tijd om te wennen aan een nieuwe onbekende situatie. Houdt dus oog voor de mens en grijp op tijd in indien nodig.

Gevoel van gemeenschap

Samen kunnen we meer dan alleen. Ook al is fysieke nabijheid lastiger in deze periode, het is belangrijk wel te blijven investeren in een gevoel van gemeenschap. In onzekere tijden hebben mensen er baat bij hun twijfels, angsten en gevoelens te kunnen delen. Zo organiseerde het MGH wekelijkse inloop-sessies om te bespreken hoe het mensen verging. Het versterkte het groepsgevoel om dit te kunnen delen en van elkaar te horen dat anderen het ook soms lastig hebben. Zorg er dus voor dat er niet alleen werkinhoudelijke meetings gepland staan, maar dat er ook voldoende tijd is om te kunnen bespreken hoe het gaat met mensen.

Consistente waarden

Het is belangrijk om te ervaren dat een organisatie trouw blijft aan haar waarden. Zeker in onzekere tijden. Wanneer werknemertevredenheid of veiligheid hoog in het vaandel staan bij een bedrijf, is het belangrijk dit ook te handhaven in uitdagende tijden. Een financieel teleurstellend kwartaal of een pandemie zou dit dus niet moeten veranderen. Voor het MGH, waar veiligheid een kernwaarde is, betekende dit extra investeren in beschermende middelen, ook al verhoogde dat de kosten. Dit zorgde ervoor dat het personeel kon vertrouwen op de waarden van de organisatie. Als waarden niet consistent gevolgd worden zorgt dat voor wantrouwen en onzekerheid bij werknemers. Ze weten namelijk niet waar ze aan toe zijn.

Proactief zijn in een burn-out voorkomen

De bovenstaande 6 lessen kunnen helpen in het voorkomen van burn-out klachten en kunnen de betrokkenheid van werknemers verhogen. Helaas wordt er vaak pas ingegrepen als het te laat is. Dit terwijl ook hier geldt: voorkomen is beter dan herstellen. Proactief hier mee aan de slag gaan resulteert dus in voordelen voor zowel de werknemer als werkgever. Beter vandaag dan morgen.

Bron: HBR.org

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op