Terug naar Blog
Een verandering borgen, hoe

Een verandering borgen, hoe doe je dat?

Apr 19, 2022

Het woord 'borgen' is sneller uitgesproken dan gerealiseerd. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om een verandering te borgen. Dit artikel gaat in op een verandering borgen, hoe doe je dat? Het is een onderwerp dat alles te maken heeft met gedrag en gedragsverandering. 

Wat is borging van een verandering?

Het borgen van een veranderproces wil zeggen dat de verandering definitief in stand blijft, ook als deze minder aandacht krijgt dan voorheen. Een verandering borgen wil daarmee zeggen dat je het over kunt laten aan medewerkers zelf. Het veranderproces is rond en via de borging blijft de verandering in stand. Om dit te bereiken moeten er een aantal zaken op orde zijn. Hoe borg je een verandering in de praktijk?

  • Het oude gedrag komt niet terug, ondanks dat het veranderproces minder aandacht krijgt;
  • Nieuw gedrag blijft in stand, ondanks dat de aandacht voor het veranderproces afneemt;

In dit artikel gaan we in op de redenen dat oud gedrag terugkomt, of nieuw gedrag niet volgehouden wordt.

Hoe kun je verandering borgen?

Een veranderproces definitief maken kan alleen als de mensen die het werk uitvoeren het nieuwe gedrag blijven vertonen. Om dat te bereiken is het belangrijk om kennis te hebben van gedrag en gedragsverandering. Borging ontstaat namelijk niet via modellen, uitleg geven, een implementatieplan maken of een aansprekende visual. We houden een veranderproces vol op het moment dat we zélf de meerwaarde er van in zien en het ons zelf helpt bij hetgeen wat we doen.

Voorbeeld - Waarom houden we het gebruik van een smartphone vol? Een smartphone heeft meer knopjes dan een mobiele telefoon van voorheen. Het kost meer tijd om een smartphone te leren gebruiken. Toch houden we het gebruik van de mobiele telefoon vol. Het gebruik is 'geborgd'. Waarom? Omdat gebruikers van de smartphone hebben ervaren in de praktijk dat het toestel meer voor hen betekent dan een oude mobiele telefoon. De smartphone werkt voor de gebruiker, ook al was er aanvankelijk best wat weerstand bij een aantal mensen.

Lees ook: Wat is intrinsieke motivatie en hoe stimuleer je dit?

De borging mislukt: oud gedrag komt terug

Oud gedrag komt terug als de persoon in kwestie merkt dat het eenvoudiger is om het oude gedrag weer op te pakken, dan het nieuwe te vertonen. Op zo'n moment mislukt het borgingsproces. Waarom vervallen mensen in het oude gedrag?

  • Omdat het veranderproces via een vorm van dwang tot stand gekomen is;
  • Op het moment dat de verandering geen blijvende meerwaarde oplevert;
  • Als er veel meer energie nodig is voor het nieuwe proces, dan het oude;
  • Op het moment dat er groepsdruk is om je aan het oude proces te houden.

Voor veel mensen klinken deze redenen logisch. Toch merk ik in de praktijk dat er veel onbegrip is over waarom een verandering niet blijvend is. Lees nogmaals de vier bovenstaande punten. Wat is er nodig om te achterhalen dát dit redenen zijn waarom de borging mislukt is. Hier is voor nodig dat je de oorzaak van het gedrag ophaalt. Je dient vragen te stellen over hoe medewerkers kijken naar de verandering. Dit proces van vragen stellen om te kunnen verklaren wordt dikwijls overgeslagen in de praktijk.

Lees ook: 'Maar daar betalen we ze toch voor?!' is geen antwoord op weerstand

De borging slaagt: nieuw gedrag blijft in stand

Op welk moment is een veranderproces succesvol? Succes ontstaat als het proces uit zichzelf in stand blijft. Je zou dan kunnen zeggen dat het veranderproces 'geborgd' is. In het voorbeeld van de smartphone is er geen protocol, werkinstructie of toezicht nodig om het veranderproces in stand te houden. Wat is er wel nodig? Wanneer blijft een veranderproces in stand?

  • Op het moment dat iemand de toegevoegde waarde van de verandering ervaren heeft;
  • Als blijkt dat het blijvende meerwaarde oplevert om aan het veranderproces te voldoen;
  • Op het moment dat het wenselijke, nieuwe gedrag opvalt en wordt gewaardeerd;
  • Als de groep met elkaar eens is dat het veranderproces werkt.

Een verandering borgen, hoe doe je dat?

Een veranderproces doorlopen dat blijvend is, vraagt meer dan een project uitrollen of een plan uitschrijven. Het vraagt om kennis van gedrag en gedragsverandering. Als je weet hoe de mens functioneert, dan kun je effectief zijn in een veranderproces. Dit vraagt wel dat je je eerst verdiept in de logica van gedrag, voordat je probeert om een veranderproces tot een succes te maken. De Gedragscoach ondersteunt professionals en teams bij het bereiken van betere prestaties, door te leren begrijpen hoe gedrag werkt en hoe je tot gedragsverandering komt. Met die kennis kun je daadwerkelijk veranderingen borgen in de praktijk. 

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op