Terug naar Blog
Hoe krijg je collega's

Hoe krijg je collega's mee in een verandering?

Jun 03, 2021

Voor veel mensen maakt werk een belangrijk onderdeel uit van het leven. Samenwerken in een team is hierbij heel gebruikelijk. De organisatie waar je werkzaam voor bent heeft bepaalde doelen gesteld en het is aan het team om deze doelen te bereiken. Dat lukt lang niet altijd en soms is verandering noodzakelijk. Voor jou is het heel logisch dat collega's zich anders op zouden moeten stellen. Toch ervaar je weerstand. Hoe krijg je collegas mee in een verandering?

Waar komt weerstand vandaan?

Organisaties spreken van weerstand op het moment dat medewerkers niet doen wat van hen verlangd wordt. De vraag is wel waar dat gedrag vandaan komt. Vermijdingsgedrag is heel natuurlijk voor de mens en heeft een reden. Het is belangrijk dat je je realiseert dat gedrag altijd een reden heeft én altijd logisch is. Voor de persoon die het vertoond. Ben jij voldoende nieuwsgierig naar waar de weerstand vandaan komt? Of ben je simpelweg van mening dat die niet zou mogen bestaan. De ervaring leert dat het belangrijk is om te achterhalen hoe jouw collega's op dit moment naar het werk kijken, voordat je van hen verwacht om te veranderen.

Is het gewenste gedrag duidelijk?

Organisaties en teams praten vaak in grootse termen als we het hebben over de toekomst. Meer 'eigenaarschap', 'meer initiatief tonen' of 'betere resultaten' boeken zijn voorbeelden hiervan. Maar wat is nu precies eigenaarschap? Als je gedrag niet voor kunt doen, kunnen anderen het niet nadoen. Hoe krijg je collegas mee? Beeld precies uit wat jij wil dat zij doen, zodat ze het na kunnen doen. Het is niet eenvoudig om goede instructies te ontvangen, zelfs bij iets eenvoudigs als het smeren van een boterham.  Een filmpje met een knipoog, maar wat mij betreft met een dieper liggende boodschap.

 

Wordt er voldoende feedback gegeven?

Laten we er gemakshalve vanuit gaan dat de doelen van het team duidelijk zijn en het gedrag gespecificeerd is. Alles staat in stelling om het juiste gedrag te zien ontstaan. Wil je dat collega's het gedrag ook volhouden? Zorg er dan voor dat er voldoende feedback gegeven wordt als het gedrag ontstaat. Complimenten geven of een dashboard met concrete en actuele informatie zijn hier voorbeelden van. De mens is erg gesteld op feedback. Als er geen feedback gegeven wordt, dan wordt er dikwijls (on)bewust vanuit gegaan dat het gedrag niet gezien wordt en er dus niet toe doet.

Hoe krijg je collegas mee in een verandering?

Collega's krijg je mee in een verandering als je begrijpt waarom ze liever níet mee willen doen. Daarnaast dien je heel concreet te worden in wat je van hen vraagt. Als ze het gedrag vervolgens laten zien, dien je daar feedback op te geven. Wil je dat collega's het veranderproces vast blijven houden, dan zal dit 'systeem' om het team heen moeten blijven bestaan. Klinkt eenvoudig, maar is niet gemakkelijk. Heb je hulp nodig bij het veranderproces van een team? Stuur dan een bericht of lees mijn uitgebreide pagina over gedragsverandering.

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op