Terug naar Blog
Hoe vergroot je werkplezier

Hoe vergroot je werkplezier van medewerkers? 5 tips

Oct 28, 2021

In dit artikel gaan we in op werkplezier. Wat is werkplezier en wat levert het op? Hoe vergroot je werkplezier van medewerkers? In dit artikel geven we 5 tips over werkplezier die je morgen kunt toepassen als organisatie of leidinggevende.

Wat is werkplezier?

Medewerkers met werkplezier doen werk dat bij hen past omdat zij het soort werk leuk vinden. Daarnaast ervaren zij ook plezier tijdens de uitvoering van het werk. Anders gezegd dient het werk inhoudelijk bij de medewerker te passen, maar is het ook belangrijk dat er prettig wordt gewerkt. Dit leidt tot betrokkenheid bij het werk wat gedaan wordt en gedrevenheid in de uitvoering van het werk. Als iemand zowel betrokken als gedreven is bij hetgeen wat hij of zij doet, noemen we dit 'bevlogen'. Het vermogen om plezier te halen uit het soort werk en het moment dat er wordt gewerkt, noemen we werkplezier. Je zou kunnen zeggen dat bevlogen medewerkers werkplezier ervaren. Werkplezier is een belangrijke reden voor mensen om naar het werk te komen en ook te blijven werken op een bepaalde plek.

Wat levert werkplezier op?

Werkplezier levert zowel de medewerker als de organisatie veel op. Op het moment dat een medewerker goed in zijn vel zit, zich gewaardeerd voelt en gezien wordt dan kunnen de prestaties maar liefst vijfmaal zo hoog liggen als bij een medewerker. De arbeidsproductiviteit van iemand die werkplezier ervaart ligt dus over het algemeen hoger. Daarnaast is verzuim ook lager bij medewerkers die werkplezier ervaren. Medewerkers die het naar hun zin hebben op het werk, zijn minder snel geneigd om naar een andere werkgever over te stappen. Een hogere productiviteit, minder verzuimkosten en minder kosten voor het werven en onboarden van medewerkers maken investeren in werkplezier dus een zinvolle business-case.

Lees ook: Wat is er nodig voor cultuurverandering binnen een organisatie?

Hoe vergroot je werkplezier?

Werkplezier neemt toe als medewerkers het gevoel krijgen dat hun prestaties gezien en gewaardeerd worden. Medewerkers zien graag dat zij zowel voor hun team prestaties, maar ook hun persoonlijke inbreng gezien worden. Daarnaast is het belangrijk dat er een voorspelbare omgeving ontstaat waarin het werk gedaan wordt. Dit biedt veiligheid en structuur. De energie kan op dat moment gaan naar de werkprestatie en niet naar het duiden van de omstandigheden. Hieronder volgen 5 tips om te komen tot meer werkplezier.

Lees ook: Meer structuur leidt niet zomaar tot een betere cultuur. Hoe komt dat?

Tip 1: biedt een herkenbaar, feitelijk communicatie kanaal

Ieder mens heeft behoefte aan duidelijke en herkenbare referentiepunten. Dit biedt structuur en daarmee veiligheid en herkenning. Binnen een organisatie is het bieden van een herkenbaar communicatie kanaal van belang. Dit dient een kanaal te zijn dat bij de gebruikers past en waar het bij loont om er gebruik van te maken. Het bieden van objectieve, feitelijke informatie is hierbij van belang.

Tip 2: minimaliseer onnodige e-mails

E-mail is als massa media middel geschikt, maar alleen als het op een juiste manier gebruikt wordt. Minimaliseer het aantal e-mails zoveel mogelijk en geef iedere e-mail betekenis als je het dan toch als middel in moet zetten. E-mail is een persoonlijk communicatie middel, dus probeer de communicatie zoveel mogelijk te relateren aan de persoon die het bericht leest. Daarnaast is de mens gevoelig voor voorspelbaarheid. De e-mails op vaste momenten versturen is daarbij een tip. Bijvoorbeeld op dezelfde werkdag op hetzelfde tijdstip. Hiermee wordt een ritme opgebouwd en daar verhoudt de mens zich vaak toe.

Tip 3: reageer op geruchten

In iedere organisatie ontstaan weleens geruchten. Dit vloeit voort uit de behoefte van de mens om duidelijkheid te krijgen over zijn of haar omgeving. Als we onvoldoende duidelijkheid ervaren, dan creëren we die voor onszelf door een verhaal te zien dat niet per se de waarheid is. Het onderbreken van geruchten is van belang. Dit bereik je niet door geruchten te negeren in de hoop ze dood te zwijgen. Reageer dus authentiek en openbaar op geruchten richting medewerkers.

Tip 4: maak jezelf (virtueel) beschikbaar

De vierde tip over hoe vergroot je werkplezier, heeft betrekking op jouw persoonlijke beschikbaarheid. Maak jezelf beschikbaar voor het informele gesprek over wat er speelt. Biedt de mogelijkheid om vragen te ontvangen vanuit medewerkers. Dit vergroot de verbinding met de leidinggevende en daarmee de organisatie. Mocht je door de corona pandemie ervoor kiezen om niet persoonlijk te verschijnen? Licht dan jouw argumentatie hiervoor toe en maak jezelf virtueel beschikbaar.

Tip 5: deel regelmatig complimenten op een persoonlijke manier

De meest krachtige wijze om een mens te motiveren, is om deze te waarderen. Sociale waardering bestaat uit een gemeend, persoonlijk en onmiddellijk compliment na een mooie prestatie. Materiële waardering zoals een salaris of geldbedrag werkt hiervoor een stuk minder krachtig. Het regelmatig delen van complimenten is de laatste tip van de vijf, maar met recht de meest belangrijke om werkplezier te bevorderen.

Lees ook: Wat is intrinsieke motivatie en hoe stimuleer je dit?

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op