Terug naar Blog
Waarom thuiswerken zorgt voor

Waarom thuiswerken zorgt voor minder vertrouwen op werk

Jun 16, 2021

De afgelopen periode werden de corona-maatregelen stuk voor stuk afgebouwd. Hierdoor komt ook een einde aan het verplicht thuiswerken in zicht. Voor veel medewerkers betekende het verplicht thuiswerken in maart 2020 een grote verandering in hun werkomgeving. Velen moesten opeens thuiswerken zonder de apparatuur, training of wens om dit te doen. Dit werd wisselend ervaren, afhankelijk van de thuissituatie, werkzaamheden en persoonlijkheid. Het vele thuiswerken heeft ook geleid tot een afname in de mate waarin collega's elkaar vertrouwen en een toename in software om medewerkers te kunnen monitoren. Waar komt dit vandaan? En hoe voorkomen we wantrouwen tussen collega's? In dit artikel zoeken we het uit. 

Waar is vertrouwen tussen collega's op gebaseerd?

Er zijn twee verschillende soorten vertrouwen op werk die essentieel zijn voor mensen om effectief samen te werken. De eerste is competentie vertrouwen, het vertrouwen dat een collega werk tijdig en goed oplevert. Ten tweede is er interpersoonlijk vertrouwen, gebaseerd op dat collega's goede intenties hebben en integer zijn. Om dit vertrouwen tussen collega's op te bouwen zijn er waarneembare signalen nodig, zoals hoe collega's zich gedragen en waarom ze zich zo gedragen.

Waarom is vertrouwen (tijdens thuiswerken) tussen collega's belangrijk?

Iedere samenwerking is gebouwd op vertrouwen. Als je er niet vanuit kan gaan dat een ander met de juiste intenties samenwerkt trekken mensen zich terug. Mensen zijn bijvoorbeeld niet bereid om feedback te geven, om initiatief te nemen of om zich in te spannen voor de ander. In het boek De 5 frustraties van teamwork schrijft Patrick Lencioni 5 voorwaarden voor een goed werkend team. De basis waar volgens hem alles op gebouwd is, is vertrouwen. Op de basis van vertrouwen kan een team doorgroeien naar de 2de fase: constructieve conflicten. 

 

Waarom is er minder vertrouwen nu iedereen moet thuiswerken?

De afbraak van vertrouwen startte niet meteen toen we door corona moesten gaan thuiswerken. Welke  factoren waren er dan verantwoordelijk voor dat wantrouwen tussen collega's groeide?

We houden minder rekening met elkaar

Aan het begin van de corona pandemie, toen velen halsoverkop moesten gaan thuiswerken, hielden collega's meer rekening met elkaar. De bijzondere situatie maakte dat we minder streng op deadlines zaten, dat we minder werden gehouden aan een fulltime werkweek en dat we begrepen dat een collega nu ook opeens docent was. Na verloop van de maanden werd het massaal thuiswerken het nieuwe normaal en begonnen we ons meer te irriteren aan gemiste deadlines en halve werkdagen van collega's. Dit is een voedingsbodem voor wantrouwen. 

Vertrouwen is gebaseerd op waarneembare signalen. 

Voorheen zagen we onze collega's op kantoor, werkend achter hun bureaus. Nu iedereen thuiswerkt hebben we geen waarneembaar bewijs dat collega's ook echt met werk bezig zijn. Naast dat we collega's minder zien werken, spreek je elkaar ook minder. Waar je voorheen wist hoe het met collega's ging, veranderden ze nu langzaam in verre bekenden. Je gaat minder met elkaar om, de interactie is werkinhoudelijker en je heb minder gevoel bij elkaar. Dit verzwakt het onderlinge vertrouwen. 

Prestaties en resultaten hebben te lijden onder de pandemie

Sommige sectoren hebben kunnen profiteren van de veranderde omstandigheden tijdens de pandemie. Anderen hebben er zwaar onder te lijden gehad. Wanneer de zaken goed gaan is iedereen sneller in een hosanna-sfeer en gunnen we elkaar meer. Nu organisaties financieel te lijden hebben onder de pandemie zoeken medewerkers een verklaring. Ze zijn sneller geneigd te denken dat collega's zich minder inzetten voor de organisatie. Dit verstoort het onderlinge vertrouwen. 

Hoe stimuleren we vertrouwen tijdens thuiswerken?

Nu de maatregelen versoepelen zullen we weer vaker op kantoor werken, maar dit zal minder vaak zijn dan voor corona. Het elkaar regelmatiger zien zal de onderlinge band weer versterken, maar wat kunnen we nog meer doen om onderling vertrouwen te stimuleren?

  • Organiseer en stimuleer (online) informele gesprekken, om zo de onderlinge relaties goed te houden
  • Onderbouw financiële resultaten en leg uit wat de impact is van de pandemie op de organisatie. Transparantie verhoogt vertrouwen.
  • Blijf weg van monitor software of processen. Dit versterkt het idee dat monitoren nodig is om inzet te garanderen

Vertrouwen is en blijft de basis van samenwerking. Door als organisatie dit te blijven stimuleren vergroot je de kans op een productieve samenwerking. Wil je een keer sparren over vertrouwen binnen het organisatie of kan je ondersteuning gebruiken in het veranderen van de organisatiecultuur? Neem hier contact op. 

 

 

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op