Terug naar Blog
Beter samenwerken met anderen

Beter samenwerken met anderen. Hoe pak je dat aan?

May 27, 2021

Goede samenwerking tussen mensen levert veel op. Samenwerking is lang niet altijd vanzelfsprekend. Zelfs al komen mensen vaak samen in een groep, succes is niet altijd gegarandeerd, . Hoe kun je beter samenwerken met anderen? Hoe pak je dat aan?

Wat is samenwerken?

Samenwerking is een proces waarbij twee of meer mensen samen een doel bereiken. Zijn de personen binnen de samenwerking het eens over de doelen die gesteld zijn? Dit is de eerste vraag bij het verbeteren van de samenwerking met anderen. Welk doel hebben we met elkaar? Zijn we met elkaar van mening dát we ons allemaal hard maken voor deze doelen?

Beter samenwerken met anderen vraagt regie

Voor de meeste vormen van samenwerking is een vorm van leiderschap nodig. Goede samenwerking heeft regie nodig. Aan het hoofd van een team wordt vaak een teamleider geplaatst. Bij een gezin is dat één of beide ouders. Een motorclub heeft een 'president' of 'generaal'. Het is heel natuurlijk voor een groep mensen om iemand aan te wijzen die de leiding neemt. Mensen die samenwerken hebben regie nodig. Het is wel van belang dat de persoon die de leiding neemt, in die rol gesteund wordt door de groepsleden.

Wat zijn de kenmerken van goede samenwerking?

Goede samenwerking zorgt ervoor dat doelen behaald worden. Dat doel hoeft niet altijd concreet te zijn. Voor een gezin bijvoorbeeld, kan in harmonie leven met elkaar een doel zijn. Bij een team is er meestal sprake van een concreet doel dat vanuit een organisatie afkomstig is. Een motorclub heeft vaak een combinatie van concrete doelen plus een bepaalde manier waarop men met elkaar omgaat. Wat goede samenwerking is hangt af van de doelen die de groep mensen zichzelf stellen. Soms zijn doelen inhoudelijk van aard en soms zijn deze relationeel georiënteerd.

Op welk moment is er goede samenwerking?

We spreken van een goede samenwerking bij een volledig ‘ja’ op de volgende drie vragen.

 1. Ervaren alle leden binnen de groep dezelfde druk van buitenaf? Ervaren mensen de noodzaak om samen te moeten werken?
 2. Werken we allemaal volgens dezelfde spelregels en met hetzelfde doel voor ogen? Gaan we eensgezind met elkaar om?
 3. Gaan we zorgvuldig om met in- en uittredende teamleden? Nemen we op goede wijze afscheid en zijn we gastvrij?

Beter samenwerken met anderen vraagt dialoog

Beter samenwerken met anderen vraagt je het eens wordt over het doel dat je met elkaar hebt. Om te kunnen beoordelen of iedereen de noodzaak voor samenwerken voelt, of de spelregels voldoende duidelijk zijn en of iedereen zich onderdeel voelt van de groep, is een gesprek nodig. Of je dat gesprek nu hebt bij een kampvuur, aan een ronde tafel, in een huiskamer of tijdens een uitje maakt niet uit. De kwaliteit van het gesprek is wel van belang. Het blijkt dat een groep mensen volgens haar leden (!) goed functioneert als iedereen evenveel aan het woord is en non-verbale signalen worden besproken. Daar is wel voor nodig dat je een lopende relatie hebt met alle groepsleden.

Hoe kun je de relatie met een groepslid verbeteren?

Als we de gedragswetenschap volgen, dan heeft ieder mens slechts vier zaken nodig. Het gedrag dat we vertonen heeft altijd één van vier drijfveren. We blijken altijd naar hetzelfde op zoek te zijn. Als je bereid bent goed te kijken en te luisteren. Wat zijn de behoeftes van een mens?

 1. Ik ben op zoek naar aandacht;
 2. Vervelende dingen vermijd ik liever;
 3. Ik voel me goed als ik mijn doelen behaal;
 4. Mijn biologische behoeftes moeten vervuld worden.

Deze vier functies van gedrag zijn er altijd. Een goede relatie is dus een relatie die mij (!) voldoende aandacht oplevert. Een relatie waarbij ik geen dingen hoef te vermijden in ons contact. Het is een relatie waarbij we samen doelen stellen en deze behalen. Bij een relatie waarin liefde een rol speelt speelt daarnaast de match met fysieke behoeftes. Goed samenwerken met anderen gaat over jezelf, maar misschien nog wel meer over de ander.

Beter samenwerken met anderen begint bij jezelf

Zie je graag de samenwerking tussen mensen verbeteren? Onderschat dan niet je eigen rol hierin. Vanaf morgen kun je concreet aan de gang met het stellen van vragen die ophalen of..

 • de doelstellingen binnen de samenwerking helder zijn;
 • alle leden van de groep de noodzaak van samenwerking herkennen;
 • iedereen de spelregels weet en die regels ook rechtvaardig vindt;
 • alle leden zich zorgvuldig behandeld voelen en zichzelf voldoende kunnen uiten;
 • er in de relatie tussen teamleden geen blokkades uit het verleden zijn.

Mensen in een ander daglicht zien levert veel op. 

Ben jij op zoek naar coaching?

Zou je graag de samenwerking binnen een groep mensen zien verbeteren? Overweeg dan iemand die je daarbij kan helpen. Een coach is iemand die op basis van kennis en ervaring een ander helpt om doelen te behalen. Het lukt lang niet iedereen om helemaal zelfstandig te doen wat je je voorgenomen hebt. Gedragsverandering is moeilijk omdat het oude gedrag logisch is en er soms al jaren is. Opvatting over anderen hebben soms de neiging om diep ingesleten patronen te worden. Op zo'n moment is het lastig om de samenwerking te verteren. Het perspectief van een ander kan dan helpen om een stap te maken. Als Gedragscoach ondersteun is groepen mensen, zoals teams en gezinnen. Interesse? Neem contact op.

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op