Waar komt gedrag vandaan?

We gedragen ons op een bepaalde manier omdat we een doel willen bereiken. Door iets vast te pakken, in te drukken, hardop te zeggen, te zwijgen of een beweging te maken. We hebben duizenden manieren om gedrag te laten zien. Dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Het is lang niet altijd duidelijk waarom iemand zich gedraagt en dat levert soms heel vervelende gevoelens op. Doordat we bij vreemd gedrag van een ander zelf in de emotie zitten, vergeten we vaak een heel belangrijk feit. Elk gedrag heeft een reden en is logisch voor de persoon die het gedrag laat zien.

Hoe start je met gedragsverandering?

Omdat gedrag zo verschillend en gevarieerd is, lijkt het een heel ingewikkeld onderwerp. Zeker als je wilt komen tot gedragsverandering bij jezelf of bij een ander, lijkt het onbegonnen werk om dit te kunnen beïnvloeden. Waar moet je starten? Om in die wirwar van signalen de redenen van gedrag te zien is het belangrijk dat je je inleest over waarom gedrag ontstaat. De redenen van gedrag zijn veel overzichtelijker dan je misschien denkt. Als je goed oplet dan zijn er maar vier redenen waarom we gedrag vertonen.

Dit zijn de 4 redenen voor ons gedrag

Er zijn meerdere wetenschappelijke stromingen die zich bezig houden met gedrag. Eén van die stromingen is de toegepaste gedragsanalyse. Deze wetenschap kijkt heel praktisch naar gedrag en de redenen waarom dit ontstaat. Hoe complex gedrag soms ook lijkt te zijn, de kunst is om gedrag te zien voor wat het is. De toegepaste gedragsanalyse stelt dat er in totaal slechts vier redenen zijn waarom gedrag ontstaat.

Dit zijn de vier redenen van gedrag:

Gedrag waarmee je aandacht krijgt. Met het krijgen van aandacht, ontstaat het gevoel dat je gezien wordt. Dat geeft een goed gevoel. Lees hier verder over het krijgen van aandacht.

Iets vervelends vermijden door je op een bepaalde manier te gedragen. Met het vermijden van iets vervelends, kun je iets uitstellen. Dat komt soms goed uit. Meer uitleg over waarom mensen vermijden lees je hier

 

Het bereiken van een concreet doel bereik je door middel van gedrag. Het werken aan concrete doelen, leidt tot tastbare resultaat. Daarmee kun je laten zien wat je bereikt hebt. Wil je meer lezen over concrete doelen behalen? Lees dan hier verder >>

Als je jouw biologische behoeften wil vervullen heb je daar gedrag voor nodig. Het lichaam heeft van alles nodig. Soms is dat prettig voor jou, maar vervelend voor een ander. Lees hier ons artikel over het vervullen van biologische behoeften.

Waar komt gedrag vandaan?

Kijk eens goed om je heen. Hoe gedragen andere mensen zich nu precies?Zeg eens eerlijk waarom jij je gedraagt zoals je doet. Je kunt gedrag verklaren met behulp van de vier functies van gedrag. Dat klinkt eenvoudig, maar is niet gemakkelijk. Soms zijn mensen namelijk heel goed in het verbergen van hun intenties. Het komt ook voor dat mensen eigenlijk zelf niet goed begrijpen waarom zij zich op een bepaalde manier gedragen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Je bent op social media een discussie met iemand aan het voeren. Jij geeft jouw standpunten weer. Dat doe je om aandacht te krijgen voor jouw standpunten. Om de mening van de ander te begrijpen, stel je een vraag. Maar het gesprek valt stil en er wordt niet gereageerd. Jij voelt je genegeerd en baalt daarvan. Jij blijft met een vervelend gevoel zitten.

Waarom reageert de ander niet? Op het moment dat iemand niet reageert op een vraag, is deze persoon aan het vermijden. Op dat moment is dat de ‘functie’ van het gedrag. De ander uit zich niet en valt stil. Dat heeft een effect op jou. Jij vindt dat niet prettig.

Wat zouden de redenen kunnen zijn dat iemand niet reageert?

  • De ander is het niet met je eens, maar durft dit niet te uiten;
  • De batterij van de laptop waarmee de ander online was is leeg;
  • Jouw mening snijdt hout, maar de ander wil dat niet bevestigen;
  • Iemand anders vraagt aandacht in de omgeving van de ander;
  • Jouw standpunt raakt een gevoelige snaar. Dit leidt tot emoties;
  • De ander moet naar bed, want heeft ‘s nachts nachtdienst;

Gedrag heeft altijd een reden.

Niet reageren heeft dus ook een reden. De vraag is wat dat met jou doet. Wat voel jij erbij? Hoe snel komt dat gevoel? Het is heel natuurlijk om iets te voelen als iemand anders gedrag laat zien dat jij vreemd zit. Het roept weerstand op. Daarmee zit je echter wel in jouw werkelijkheid en niet die van de ander. De kunst bij het observeren van gedrag is om uit de emotie te blijven zodat je de ander kunt begrijpen. Alleen dan kun je met behulp van de vier redenen van gedrag komen tot een antwoord waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt.

Meer weten? Lees mijn lange introductie artikel over gedrag en gedragsverandering.