Terug naar Blog
emotionele intelligentie

Hoe verhoog je je emotionele intelligentie?

Jun 07, 2021

Het begrip Emotionele intelligentie (EQ) is 25 jaar geleden op de kaart gezet door psycholoog en auteur Daniel Goleman. In zijn boek Emotional Intelligence schrijft hij dat EQ minstens zo belangrijk is als je rationele intelligentie, je IQ. Veel is nog steeds onbegrepen over emotionele intelligentie. En als je niet weet wat EQ precies inhoudt, is het ook lastig het verder te ontwikkelen. Wat zijn deze misconcepties? En als je weet wat het inhoudt, hoe kan je het verbeteren? In dit artikel beantwoorden we deze vragen.

We nemen het voorbeeld van Peter. Peter is de oprichter van een bedrijf in de medische sector. Hij is een conflict-mijder pur sang en dit werd problematisch voor het bedrijf toen een aantal medewerkers het werk afraffelden. In eerste instantie lukte het hem niet de medewerkers op een effectieve manier te wijzen op hun gebrek aan inzet. Door aan de slag te gaan met een coach verbeterde Peter zijn communicatievaardigheden. Hierna lukte het hem op een krachtige, maar respectvolle manier te delen wat hij verwacht van zijn werknemers.

Misverstanden over emotionele intelligentie

Het voorbeeld hierboven laat niet alleen zien dat emotionele intelligentie te leren is, in tegenstelling tot IQ. Het toont ook een veelgehoord misverstand over EQ. Dat het concept emotionele intelligentie gelijk staat aan aardig zijn. Dit is onjuist en het misverstand zorgt ervoor dat mensen ineffectief interacteren met de mensen om hen heen. Een ander veelgehoord misverstand is dat emotionele intelligentie wordt gekoppeld aan extraverte mensen. Dat extraverte mensen vaak makkelijker omgaan met anderen wil niet zeggen dat ze ook meer empathisch vermogen hebben of zelfbewust zijn, twee competenties wél gelinkt aan emotionele intelligentie.

Wat is emotionele intelligentie wel?

Daniel Goleman definieert in zijn boek 4 onderdelen van emotionele intelligentie:

  • Zelfbewustzijn
  • Zelfmanagement
  • Sociaal bewustzijn
  • Relatiemanagement

Deze 4 onderdelen beschrijven ieder een deel van de interactie tussen jou en anderen. Hoe bewust ben je van jouw eigen gedrag en dat van anderen? En als je je er bewust van bent, in hoeverre kan je dit bewustzijn omzetten in effectieve interactie tussen jou en de ander?

Hoe wordt je emotioneel intelligenter?

Alles wat je wilt ontwikkelen start met weten waar je nu staat. Het verbeteren van je emotionele intelligentie start met bewust zijn van jouw valkuilen en tekortkomingen in interactie met anderen. Het maakt duidelijk waar je aan kan werken. Aangezien je zelf geen neutrale inschatting kan maken hiervan, raad ik aan feedback op te halen bij naasten en collega’s. Bevraag hen op jullie relatie. In hoeverre voelen zij zich begrepen door jou? Hoe ervaren ze jouw manier van communiceren? Hoe kijken ze naar jouw manier van handelen te midden van anderen?

De antwoorden op deze vragen geven een beeld van hoe anderen jou ervaren. In hoeverre komt dit overheen met het beeld wat je van jezelf hebt? En wat zou je in je gedrag willen veranderen? De antwoorden hierop geven een mooi vertrekpunt om hier mee aan de slag te gaan. Het zal je uiteindelijk helpen in al je relaties, zowel op werk als privé.

Bron: HBR.org

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op