Terug naar Blog
Ieder gedrag aan de

Ieder gedrag aan de buitenkant, heeft een verhaal aan de binnenkant

Oct 21, 2021

Zie jij weleens mensen om je heen met veel negativiteit of stemmingswisselingen? Mensen met een woedeaanval of juist neerslachtigheid? Je kunt je daar over verbazen, irriteren of zorgen maken. Wat je ook kunt doen is vragen stellen. Want ieder gedrag aan de buitenkant, heeft een verhaal aan de binnenkant. Ken jij het verhaal van de ander al?

Elk gedrag komt ergens vandaan

Negativiteit van anderen, komt ergens vandaan. Stemmingswisselingen ontstaan om een reden. Woedeaanvallen hebben een oorzaak. Neerslachtigheid ontstaat ergens. Ieder gedrag is logisch, voor de persoon die het gedrag laat zien. Ook geen gedrag laten zien, door teruggetrokken te zijn en nergens zin in te hebben, heeft ook een logische oorzaak. We zijn als mens helaas geneigd om direct een mening te hebben over hetgeen we zien en ervaren. Dit gaat bliksemsnel in een fractie van een seconde. Dit is een heel vervelende handicap, omdat je hiermee het gedrag aan de buitenkant ziet, maar het verhaal aan de binnenkant niet leert kennen.

Lees ook: Ieder gedrag is logisch. Voor degene die het gedrag laat zien.

Waarom stellen we geen vragen?

Wil je tot gedragsverandering komen bij een ander, dan is het belangrijk dat de ander zich begrepen voelt door jou. Als het verhaal aan de binnenkant niet duidelijk is voor jou, kun je er niet op aansluiten. Als je niet aan kunt sluiten op dat verhaal, dan krijg je niet de verbinding die nodig is voor gedragsverandering. Je zal dus actief aan de slag moeten met het stellen van vragen. Waarom stellen we van nature liever geen vragen?

  • Omdat we liever bij onze bestaande denkbeelden blijven. Dit heet confirmation bias;
  • Het stellen van vragen neemt meer tijd in beslag dan een razendsnel oordeel. Geduld neemt tijd in beslag;
  • Een antwoord op een vraag levert extra denkwerk op. Het verhaal aan de binnenkant, zou weleens indruk kunnen maken. Dit levert jou extra denkwerk op.

Kort en krachtig zou je kunnen zeggen dat de mens liever geen overbodige calorieën besteedt aan extra denkwerk en het hebben van geduld. Om je alvast in de nieuwsgierige stand te krijgen, hieronder alvast wat voorwerk over het gedrag waaraan jij je stoort.

Waar komt negativiteit vandaan?

Op het moment dat iemand negatief is en veel negativiteit vertoond, is daar een reden voor. Terughoudend, kritisch of negatief naar dingen kijken heeft een functie voor de persoon die negatief overkomt. Zo hebben sommige mensen geleerd dat je met negativiteit de aandacht op je kunt vestigen. Het krijgen van aandacht is een belangrijke functie voor gedrag. Ook komt het voor dat mensen door negatief te zijn bereiken dat ze met rust gelaten worden. Je kunt contact met anderen vermijden als je te boek staat als een zuurpruim. Voor sommige mensen is weinig contact met anderen een doel. Het negatief bekijken van de wereld om je heen komt soms ook voort uit aanleg vanaf de geboorte. De aanleg om gelukkig te worden is voor een belangrijk deel aangeboren. Heb je die aanleg niet in grote mate, dan word je in de ogen van de ander 'negatief', simpelweg omdat je niet goed in staat bent om de positieve kant van dingen in te zien.

Wat te doen met negativiteit?

Bij negativiteit is het belangrijk om te achterhalen waarom iemand zich negatief uitlaat. Heeft iemand behoefte aan aandacht, maar weet hij of zij dat alleen op een negatieve wijze te trekken? Of is er juist geen behoefte aan contact of samenwerking en probeert iemand dat op die wijze te bereiken? Misschien zou iemand wel anders willen, maar weet simpelweg niet hoe. De aanpak wat te doen met negativiteit hangt dus af van het verhaal aan de binnenkant. Waarom is iemand negatief?

Waar komen stemmingswisselingen vandaan?

Ieder mens heeft voor een bepaalde mate behoefte aan voorspelbaarheid en structuur. Op het moment dat iemand niet voorspelbaar is in zijn gedrag, wordt dit een last voor de omgeving. Immers, iemand die wisselend is van stemming is onvoorspelbaar. Rekening houden met iemand die onvoorspelbaar is kost extra energie. Zoals we hierboven lazen is extra energie kwijt zijn aan anderen niet per se iets waar de hersenen heel blij van worden. Het voortdurend onvoorspelbaar zijn in je stemming, noemen we stemmingswisselingen. Binnen een relatie kunnen stemmingswisselingen van de één, een zware wissel trekken op de ander.

Maar ook stemmingswisselingen hebben een oorzaak. Ook bij stemmingswisselingen geldt dat dit deels aangeboren kan zijn. De persoon in kwestie zal dan moeten ontdekken hoe er grip ontstaat op de stemmingswisselingen. Mits dat het doel is van die persoon uiteraard. Soms hebben mensen stemmingswisselingen vanwege verstoorde hormonen. Ook hier is de vraag of er bereidheid is om er iets aan te doen. Want sommige mensen hebben stemmingswisselingen en voelen zich daar prima bij. Zij stellen in feite zichzelf boven anderen en gaan er vanuit dat de ander rekening heeft te houden met een wisseling in stemming.

Wat zijn stemmingswisselingen eigenlijk?

Als een mens op onvoorspelbare momenten een wisselende stemming heeft , dan noemen we dit 'stemmingswisselingen'. In feite zijn stemmingswisselingen een vorm van onvermogen om grip te houden op je emoties. Je kunt geen emotionele stabiliteit bieden aan de ander en dat kost die ander veel energie. Uiteraard worden de meeste mensen met stemmingswisselingen ook zelf helemaal niet vrolijk van stemmingswisselingen. Toch zijn ze er en de opdracht wordt om ondanks de wens om de emoties eruit te gooien die er zijn, wordt het van belang dat je daar grip op krijgt. Emotionele regulatie noem je zo'n proces. Wat is het verhaal aan de binnenkant over de stemmingswisselingen aan de buitenkant?

Waar komt neerslachtigheid vandaan?

Neerslachtigheid, ook wel somberheid of zwaarmoedigheid genoemd is een terugkerende emotionele toestand waarin iemand het idee heeft dat er weinig invloed uitgeoefend kan worden op de omgeving. In feite is er te weinig opgewektheid en positiviteit. Iemand die neerslachtig is heeft het gevoel dat de eigen omstandigheden niet passend zijn, maar ook niet zomaar veranderd kunnen worden. Hieruit volgt een beeld dat je zaken niet naar je hand kunt zetten en daarmee komt een neerslachtig of somber gevoel los.

Wat kun je doen aan neerslachtigheid?

Het is voor een mens van groot belang dat hij of zij het idee heeft dat hij invloed uit kan oefenen op de omgeving. Heb je het idee dat je dit onvoldoende voor elkaar krijgt, dan kunnen daar gevoelens van neerslachtigheid, somberheid of zwaarmoedigheid door ontstaan. Als je jezelf structureel neerslachtig voelt, kan dit overgaan in een depressie. De vraag is hierbij wat de ervaringen zijn met het vormen van je eigen omstandigheden. De kans is aanzienlijk dat iemand die neerslachtig is, niet het idee heeft dat hij of zij de eigen omstandigheden kan veranderen. Wat is het verhaal aan de binnenkant, waardoor het gedrag aan de buitenkant neerslachtig is?

Ieder gedrag aan de buitenkant, heeft een verhaal aan de binnenkant

Keur jij het gedrag van een ander goed of keur je het af? Heb je zoals zoveel mensen direct een mening? Of ben je in staat om op te halen waarom iemand zich gedraagt zoals hij of zij doet? Ieder gedrag aan de buitenkant, heeft een verhaal aan de binnenkant. Elk gedrag valt te verklaren, omdat een mens altijd een reden heeft voor het gedrag. De kunst is om voldoende geduld op te brengen om vragen te stellen. Voldoende kennis over gedrag kan ook heel helpend zijn. Meer informatie over wat gedrag is en waar het vandaan komt? Begin dan bij het begin.

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op