Terug naar Blog
Wat levert negatieve emoties

Wat levert negatieve emoties onder controle krijgen je op?

Jan 09, 2022

De voordelen van grip op emoties zijn enorm. Als je in staat bent om snel afscheid te nemen van negatieve emoties biedt dit veel praktische voordelen. In dit artikel gaan we hier nader op in. Wat levert negatieve emoties onder controle krijgen je op?

Waar komen negatieve emoties vandaan?

Emoties zijn gevoelens op anabolen steroïden. De vier basis emoties zijn blijdschap, angst, boosheid en verdriet. Emoties zijn bedoeld als kortdurend feedback mechanisme. Ze geven een stevig signaal of jij iets wel of niet prettig vindt. Het doel van emoties heeft te maken met het bepalen of je veilig bent of aangevallen wordt. Emoties activeren jouw limbische 'vecht' of 'vlucht' systeem. Dit is één van de oudste delen van de hersenen. Op het eerste gezicht zou je misschien denken dat jezelf verdedigen handig is. Het probleem is dat jouw negatieve emoties ook aanspringen als je niet écht bedreigd wordt, maar je dénkt dat je bedreigd wordt.

Lees ook: Wat is het verschil tussen gevoel en emotie?

Welke gevolgen hebben negatieve emoties?

Negatieve emoties geven een vertekend beeld van de wereld. De wereld valt door negatieve emoties eenvoudigweg uiteen in 'goed' en 'fout', 'vriend' en 'vijand', 'vertrouwen' en 'wantrouwen', 'wij' en 'zij'. Overzichtelijk? Zeker. Draagt het bij aan geluk? Absoluut niet. Met negatieve emoties keer je in jezelf en sta je klaar om jezelf te verdedigen. Je wordt teruggeworpen op een heel fundamentele drijfveer, namelijk die van overleving. Mensen die structureel angst, boosheid of verdriet ervaren, zijn hier veel energie aan kwijt. Het goede nieuws is dat je negatieve emoties onder controle kunt krijgen. Wat levert dit op?

Lees ook: Hoe word je gelukkig?

Wat levert negativiteit onder controle krijgen je op?

Zoals gezegd nemen emoties jouw manier waarop je naar de wereld kijkt over. Je bent minder goed in staat om logisch na te denken en feiten te checken. Je vervalt sneller in voorbarige oordeelsvorming. Daarnaast betrek je de wereld om je heen ook sneller op jezelf. Mensen in je omgeving hebben het op jou voorzien en overschrijden jouw normen en waarden. Dit leidt tot frustratie en het komt dan ook regelmatig voor dat iemand op zoek is naar vergelding als een gevolg hiervan. Negatieve emoties vertellen je dat jou iets wordt aangedaan. De vraag is of dat ook feitelijk zo is.

De voordelen van emotionele regulatie

Grip krijgen op je emoties is onderdeel van volwassen worden. Of iemand daar goed aan toegekomen is, verschilt van mens tot mens. De voordelen van emotionele regulatie zijn groot. Wat levert negatieve emoties onder controle krijgen je op?

  • Negatieve emoties maken dingen om je heen persoonlijk. Als je negatieve emoties onder controle krijgt, dan heb je minder het idee dat anderen het op jou voorzien hebben. Jouw systeem dat zegt dat je wordt aangevallen, wordt minder geactiveerd. Je beleeft jouw omgeving hierdoor positiever dan je deed;
  • Het logisch verklaren van het gedrag van de ander geeft veel helderheid over het waarom de ander doet wat hij doet. Hier is voor nodig dat je op onderzoek uit gaat, vragen stelt en je oordeel uitstelt. Deze vaardigheden krijgen goed de ruimte als je geen last hebt van negatieve emoties;
  • Door grip te krijgen op negatieve emoties, ontstaat er ruimte voor een gevoelsleven. Negatieve emoties zijn grote schokgolven die de kans op nauwkeurig door het leven navigeren blokkeren. Dit is zonde, want gezonde positieve gevoelens zoals geluk en liefde kunnen slecht bestaan als jij in negatieve emoties gevangen zit;
  • En stel nou dat de ander je daadwerkelijk iets probeert aan te doen. Stel dat iemand je probeert te slim af te zijn, een hak probeert te zetten of je iets af wil nemen. Zou het dan niet verstandig zijn om een plan te bedenken? 'Bedenken' en 'verstand' krijgen weinig ruimte bij negatieve emoties. Hoe sneller je er afstand van neemt, hoe beter je weer in regie kunt komen over je omstandigheden. 

Lees ook: Wat is het verschil tussen gevoel en emotie?

Hoe krijg je negatieve emoties onder controle?

Je krijgt negatieve emoties sneller onder controle als je ervaart dat het niet zoveel nut heeft om je emotioneel te gedragen. Wil je een gedragsverandering? Let de aankomende periode bij jezelf eens op wat er gebeurt als je negatieve emoties hebt. Kun je logisch nadenken op zo'n moment? Brengt het je ergens? Welk nut hebben ze nu eigenlijk, die negatieve emoties? Als je doorkrijgt dat negatieve emoties er wel zijn, maar dat je er zo snel mogelijk vanaf moet ben je op de goede weg. Heb je last van negatieve emoties? Laat ze zo snel mogelijk uitrazen zonder dat iemand het door heeft. Slaap er vervolgens een nacht over en ga de dag erna aan de slag. Waar kwam de negatieve feedback die emotie heet vandaan? Wat zijn de feiten? Wat gebeurde er nu precies? Is er wat tegen te doen? En wat is je gevoel, in plaats van je emotie? Het zijn de eerste stappen in het nemen van regie over negatieve emoties.

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op