Terug naar Blog
Hoe word je een

Hoe word je een beter mens? 4 tips vanuit de gedragswetenschap

Sep 21, 2021

Misschien heb je je weleens voorgenomen een beter mens te zijn. Een mooie doelstelling, maar hoe doe je dat precies? Hoe word je een beter mens? In dit artikel geef ik als gedragscoach 4 tips vanuit de gedragswetenschap mee. 

Wanneer is iemand een goed mens?

Voordat we 'beter' kunnen worden in mens zijn, is de eerste vraag wanneer je een goed mens bent. Ik hanteer zelf een belangrijke regel in zo'n geval. Het gaat er niet om of ík zelf van mening ben dat ik een goed mens ben, maar of de ander mij als een goed mens beleeft. Het is vrij gebruikelijk om vanuit jezelf te redeneren naar buiten toe, maar wat blijkt? Dat doen alle mensen om jou heen ook. Anders gezegd, de mensen om jou heen ervaren jou op een bepaalde manier en verhouden zich tot jou vanuit hún beleving. Als jij een goed mens wil zijn, dan is het belangrijk om je af te vragen wanneer anderen jou als goed mens ervaren.

Lees ook: De mens stelt zijn eigen beleving centraal. Welke gevolgen heeft dat?

Waar heeft de ander behoefte aan?

Hoe word je een beter mens? Door rekening te houden met wat de ander nodig heeft. Vanuit de gedragswetenschap weten we waar ieder mens in meer of minder mate behoefte aan heeft. Als we rekening houden met die universele behoeftes, dan kunnen we iets zeggen over wat jij praktisch zou kunnen doen om als een goed mens beleefd te worden. Hoe word je een beter mens?

Wees voorspelbaar in je gedrag

Mensen om jou heen hebben behoefte aan voorspelbaar gedrag. De mens is op zoek naar betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en consistentie. Jij kunt daaraan bijdragen. Op het moment dat onze omgeving voorspelbaar is, hoeven we ons niet schrap te zetten. Dit scheelt energie, zodat die energie naar andere dingen toe kan. Is iemand heel onvoorspelbaar in zijn gedrag, dan moeten omstanders hier gedwongen rekening mee houden. Hoe is iemand uit bed gestapt vandaag? Wat speelt er vandaag weer bij die collega? Komt die vriend wel op tijd dit keer? Hoor ik wel iets terug van de ander? De mens kan soms heel veel energie kwijt zijn met het voorspellen van het gedrag van jou. Breng in kaart voor jezelf hoe voorspelbaar je je gedraagt en werk hieraan.

Wees nieuwsgierig naar anderen

De mens is geneigd om heel snel een oordeel te hebben. Dat heeft alles te maken met die behoefte aan voorspelbaarheid. Als we alvast weten hoe dingen zitten, hoeven we er verder geen energie in te steken. Het blijkt dat onze hersenen short-cuts aangemaakt hebben om zo snel mogelijk te oordelen over situaties en een ander. Het uitstellen van jouw oordeel is één van de moeilijkste opdrachten die er is. Hoe word je een beter mens? Door oprechte vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. De ander beleeft dit als waardevol, omdat die uit mag leggen hoe hij of zij naar iets kijkt.

Lees ook: Ieder gedrag is logisch. Voor degene die het gedrag laat zien.

Wees authentiek

Oprecht zijn, eerlijk zijn, authentiek zijn; het is een open deur als het om contact met anderen aankomt. Toch hebben ongelooflijk veel mensen moeite om oprecht te zeggen wat ze van iets vinden of wat ze erbij voelen. Zij hebben geleerd dat het verhullen en camoufleren van wat ze echt vinden de beste weg is. Op zoek naar de verborgen agenda bij de ander, laten zij niet het achterste van hun tong zien. Sterker nog, het komt voor dat mensen hun tong helemaal niet laten zien. Dit is lastig voor de ander, omdat deze namelijk niet precies weet waar hij of zij aan toe is. Mensen die niet authentiek zijn onderschatten de werking van de rechter hersenhelft in deze. De ander 'voelt' namelijk via die rechter hersenhelft dikwijls dat er iets niet klopt, ook al is dit misschien moeilijk onder woorden te brengen. Je mening en gevoel verbergen is daarom veel minder effectief dan wordt gedacht. Hoe word je een beter mens? Door simpelweg eerlijk en authentiek te zijn, ook als dit moeilijk is.

Lees ook: Iets vervelends willen vermijden: één van de vier redenen van gedrag

Wees voorspelbaar in je emoties

Mensen om jou heen hebben behoefte aan voorspelbaar gedrag. Daar heb ik het eerder over gehad. Maar mensen hebben ook behoefte aan voorspelbare emoties. Ben jij zonder duidelijke aanleiding soms heel vrolijk en soms heel teruggetrokken en stil? Dan heeft de ander een probleem, want die leert dat je onvoorspelbaar bent in je gevoel. Heb je soms een woede uitbarsting om de kleinste dingen? Dan leer je jouw omgeving dat kleine dingen bij jou heel gevoelig liggen. Daarmee maak je alles belangrijk en dat kost de ander veel, heel veel energie. Hoe word je een beter mens? Krijg grip op je emoties en word voorspelbaar in hoe je je uit. Dit noemen we 'emotionele regulatie'. Het stroomlijnen, 'reguleren' van jouw emoties is een belangrijk aspect in het worden van een beter mens.

Lees ook: Welke plek krijgen emoties in jouw leven?

Hoe word je een beter mens?

Je word een beter mens als je goed in verbinding staat met de buitenomgeving. Uiteindelijk ben je niet meer of minder dan dat de ander jou beleeft. De vraag is uiteraard wel hoe de omgeving omgaat met jouw voorspelbare, authentieke en nieuwsgierige gedrag. Het komt voor dat in jouw pogingen een goed mens te zijn, de omgeving hier niet mee om weet te gaan. De vraag is dan of je jezelf wel in de juiste omgeving bevindt. Behoefte aan feedback over jouw situatie? Stuur een berichtje. 

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op