Terug naar Blog
Opleiding voor gedragsverandering OBM

Opleiding voor gedragsverandering OBM: wat brengt het je?

Jan 22, 2022

Er zijn een aantal opleidingen beschikbaar die zich concentreren op gedrag en gedragsverandering. De Gedragscoach heeft meerdere van deze opleidingen gedaan en kan uit eigen (praktijk)ervaring putten inmiddels. Eén van de beschikbare opleidingen voor gedragsverandering is die van Organizational Behavior Management (OBM). Wat brengt de opleiding voor gedragsverandering OBM je precies?

Welke perspectieven zijn er op gedragsverandering?

Als je een opleiding gaat kiezen voor gedragsverandering, is het belangrijk dat je je realiseert dat de wetenschap het (nog) niet eens is over welke stroming het meest effectief is. Deze wetenschappen zijn het soms zeer nadrukkelijk oneens met elkaar. Dit maakt het kiezen van een opleiding tot gedragsverandering niet eenvoudig. Grofweg zijn er vier stromingen die betrekking hebben op hoe gedrag tot stand komt.

  • Wetenschap van de gedragsanalyse;
  • De wetenschap van de sociale psychologie;
  • Neurowetenschap;
  • Antropologie, ook wel menskunde genoemd.

Vooral gedragsanalyse en de sociale psychologie nemen het tegen elkaar op. Dat komt omdat ze een totaal verschillend vertrekpunt hanteren. Bij jouw keuze voor een opleiding tot gedragsveranderaar is het belangrijk dat je navraag doet over de wetenschap waarop de studie gebaseerd is.

Onderzoek naar gedragsverandering is steeds vaker 'toegepast'

Voordat we ingaan op de opleiding van OBM, nog even dit. Wat opvalt is dat de gedragswetenschap steeds vaker 'toegepast' onderzoek doet en met een praktische aanpak komt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in een titel zoals 'toegepaste sociale psychologie'. Het doel om een probleem met gedrag praktisch op te lossen komt steeds vaker centraal te staan. Het ontwikkelen van manieren om de wetenschap in de praktijk toe te passen, noem je 'toegepaste wetenschap'. De sociale psychologie is de laatste decennia steeds 'toegepaster' geworden. Als we kijken naar de wetenschap van de gedragsanalyse valt op dat deze juist alleen maar praktisch is geweest. De OBM opleiding is gebaseerd op de wetenschap van de gedragsanalyse.

Lees ook: Sociale psychologie en gedragsverandering: het wordt steeds concreter

Opleiding voor gedragsverandering OBM

De opleiding voor gedragsverandering OBM (Organizational Behavior Management) is gebaseerd op de toegepaste gedragsanalyse. Deze stroming heet 'Applied Behavior Analysis' en biedt een schat aan praktische inzichten over gedrag. De grondlegger van deze wetenschap is B.F. Skinner. Uit decennia lang onderzoek is een praktische aanpak voor gedragsverandering ontstaan. Deze aanpak is OBM (Organizational Behavior Management) en de grondlegger van deze aanpak is Aubrey Daniels. De OBM opleiding is een heel praktische opleiding die ingaat op hoe je gedrag kunt veranderen via stappenplan. Voordat we verder ingaan op de OBM opleiding en het protocol dat hierbij hoort, eerst nog wat mooie inzichten die de gedragsanalyse ons gebracht heeft.

Opbrengst uit de toegepaste gedragsanalyse

Als gedragscoach put ik uit verschillende wetenschappelijke stromingen. In de praktijk benut ik echter wel vooral elementen uit de toegepaste gedragswetenschap merk ik. Dat komt omdat het heel concreet wordt en onvermijdelijk is in zijn conclusies. Anders gezegd, ik kan het na jaren inzet niet weerleggen. Een paar voorbeelden uit de gedragsanalyse die de OBM opleiding direct of indirect raken.

Wat is een mens nu eigenlijk?

De gedragsanalyse maakt het heel praktisch. Het gedrag van een mens wordt volledig bepaald door de optelsom van (1) aanleg, (2) ervaringen tussen geboorte en vandaag en (3) de omgeving van dit moment. Meer uitleg lees je in deze long read;

Waar komt gedrag vandaan?

Er zijn slechts vier motieven voor gedrag. Slechts vier redenen waarom we ons gedragen. Het is zó overzichtelijk, maar in de praktijk toch lastig om te doorzien met welke drijfveer je te maken hebt. Wel eenvoudig, niet gemakkelijk dus. Lees hier verder;

Hoe komt gedrag tot stand?

Hoe werkt gedrag nu eigenlijk in de praktijk? Elk gedrag heeft een kop en een staart. Dit geeft aanknopingspunten voor het beïnvloeden van gedrag. De gedragsanalyse zoekt het in de staart. De sociale psychologie vooral in de kop. Lees verder;

Ieder (!) gedrag is logisch

Want ieder gedrag heeft een motief. Ook al ken jij het motief van de ander of zelfs jezelf nog niet, het motief is er wel. Als je dit zou geloven dan heeft meningsvorming over een ander niet zoveel nut meer. Ga liever op onderzoek uit! In dit artikel meer hierover;

Wie ben ik dan precies?

De mens blijkt nogal kwetsbaar te zijn omdat de vorming zeer bepalend is. Daarnaast hebben we allemaal een aantal (dezelfde) aangeboren afwijkingen. We blijken uit te gaan van onze eigen waarneming, we blijken geïnteresseerd in dingen die bij ons passen en daarmee word ik uiteindelijk iemand die dénkt dingen te zien. Of dit 'waar' is, is nog maar zeer de vraag;

Kunnen mensen veranderen?

Ook op deze vraag geeft de gedragsanalyse antwoord. Mensen kunnen ander gedrag laten zien en worden daarmee misschien wel 'iemand anders'. De praktische aanpak voor gedragsverandering ligt hierin verborgen. Als we de omgeving kunnen wijzigen, kunnen we gedrag veranderen. Tijd voor de stap naar OBM.

Opleiding voor gedragsverandering OBM: wat brengt het je?

De gedragsanalyse heeft het gedrag van de mens heel praktisch gemaakt. De OBM opleiding tot OBM practitioner doet hetzelfde. Je leert via een methodiek gedrag te analyseren en vervolgens te beïnvloeden via een planmatige aanpak. Bij de OBM opleiding leer je prestaties in kaart brengen, analyseren en meetbaar verbeteren. Wat de opleiding OBM je vooral brengt is begrip over gedrag. Dit is het meest wezenlijke dat ik als gedragscoach overgehouden heb aan deze opleiding. Je leert waarom mensen doen wat ze doen en hoe je dit kunt begrijpen. Nadat je dit begrijpt kun je ook nadenken over het beïnvloeden van gedrag.

Lees ook: Meer grip op gedrag. Hoe bereik je dat?

De Gedragscoach ondersteunt personen en groepen met kennis over gedrag en gedragsverandering. 
Heb jij een situatie op werk of privé waarin we kunnen meedenken? Stuur ons een bericht.
Neem contact op